Walter Baas / beeldend kunstenaar2/4

Next project: → Palet

Previous project: ← Paraplu

Steile Wand #6
Steile Wand #6
Steile Wand #6
Steile Wand #6
Gebruiksaanwijzing.indd

Installatie (zie ook: http://www.vhdg.nl/archief/vhdg/projectruimte.htm)

Opdrachtgever: VHDG

.                                      .

    00.00.15 / 00.00.07

    @ 53°11'29.1"N / 5°47'05.4"E in 2009

    In deze installatie waren 548 stills uit de film
    'Man with a Movie Camera' (1929) van Dziga Vertov,
    digitaal samengevoegd tot één beeld. De verschillende
    fases van deze comprimering, gerelateerd aan een
    negental scènes, van in totaal 22 seconden, waarbij
    de twee camerastandpunten van de op één locatie
    geschoten filmbeelden leidend was, werden gepresenteerd
    op vier digiframe’s en een neergehaalde wand.

.                                      .