Walter Baas / beeldend kunstenaar


Pers

Pers

Friesch Dagblad, 21 september 2016, pagina 34

.                                      .

    OPEENSTAPELING VAN ZONNIGE MOMENTEN

    Een opeenstapeling van zonnige momenten, ingegeven door het grid
    van de kozijnen. Dat is wat je ziet op de aquarellen van
    Leeuwarder kunstenaar Walter Baas. In zijn ‘pogingen om de tijd
    te vangen’ bedient hij zich van een negentiende-eeuwse camera
    lucida.


    Geschreven door Diane Romashuk.


    Zijn dagen begint hij steevast met het kijken van het
    weerbericht. Verschijnt er een zonnetje op de app, dan weet
    Walter Baas (1963, Oss) wat hem te doen staat. Zorgvuldig kiest
    hij in zijn atelier in de Sint Anthonystraat in Leeuwarden een
    plek om zijn werktafeltje neer te zetten. Daarna wacht hij, tot
    de eerste zonnestralen door het uit achttien vensters bestaande
    raamwerk binnenvallen en licht en schaduw op de witte muren
    werpen. Vanaf dan is er geen tijd te verliezen, en begint hij
    aan wat velen voor onmogelijk zouden houden: het snel
    verplaatsende licht en zo de verstrijkende tijd vastleggen in
    één beeld.

    Baas gebruikt hiervoor de camera lucida, een uitvinding van vóór
    de fotografie. De ‘lens’, een vierzijdig stukje glas in een
    verstelbare constructie op zijn werktafel, vangt het licht
    zonder het te projecteren. Als hij er van bovenaf in kijkt, ziet
    hij de wand voor hem. Tegelijkertijd ziet hij zijn hand op het
    tekenvel, zodat hij de contouren van het licht op de muur exact
    kan overnemen.

    Licht was niet altijd zijn focus. Eind jaren tachtig studeerde
    Baas af aan de Minerva Academie voor Beeldende Kunst in
    Groningen met ruimtelijke olieverfschilderijen op linoleum vol
    streepjes. Afgezien van werken in de openbare ruimte, zoals zijn
    Monument voor W.C. de Groot in de Hollanderwijk, werden zijn
    schilderijen gaandeweg steeds platter. “Ik kon zo een hele dag
    bezig zijn met het reduceren van bijvoorbeeld een wastafel tot
    één perfecte verfstreek.”

    De olieverf maakte plaats voor aquarelverf. Zich in de techniek
    daarvan verdiepend, leerde hij onder meer het romantische werk
    van de negentiende-eeuwse Engelse schilder John Sell Cotman
    kennen. Met name diens voortekening in potlood die nog onder de
    waterverf zichtbaar was, greep hem. “Zo accuraat, en dat zonder
    dat er een schets aan vooraf ging.” Het was het resultaat van de
    camera lucida. “Die wilde ik ook uitproberen.” In 2003 bestelde
    Baas zijn camera lucida in Amerika, het was zijn eerste
    internetaankoop ooit. De camera arriveerde op de verjaardag van
    zijn dochter. “Ik stelde hem af op een langwerpig schaaltje
    olijven dat zo op tafel stond dat er sprake was van een
    verkorting. Normaal erg lastig om te tekenen, nu had ik het zo
    voor elkaar.”

    Nog peinzend over onderwerpen die hij met de camera wilde gaan
    schilderen - “Ik kom uit de abstractie.” - begon hij onaf werk
    als stillevens te schilderen, zodat het voltooid leek. “Bij een
    van die sessies ontdekte ik dat de schaduw door het daglicht
    verschoof. Toen wist ik: dit wordt mijn focus.”

    Op transparante sheets tekent hij eerst met potlood het zonlicht
    in opeenvolgende tijden. Een voor een brengt hij wat op de
    sheets staat daarna over op aquarelpapier. De aquarelverf
    waarmee hij vervolgens aan de slag gaat, is zowel noodzaak als
    zijn grootste uitdaging. “Aquarelleren is de mooiste techniek
    die er is maar ook een hondsmoeilijke. Met olieverf kun je
    dekkend schilderen en zo corrigeren, bij aquarel blijft door de
    transparantie elke streek zichtbaar. Tegelijkertijd is dat exact
    wat ik nodig heb: alleen dan kun je het verschuiven van het
    licht binnen een bepaalde tijd verbeelden.”

    Extra moeilijkheid is dat je bij aquarelleren het licht
    doorgaans juist uitspaart. “Omdat dat is wat ik nou juist wel
    wil schilderen, maak ik het licht daarom eerst donker.” Als er
    andere objecten in zijn werk voorkomen bepaalt hij met een
    fotoprogramma op zijn computer welke kleur die moeten worden.

    Zodra de aquarel voltooid is, scant hij die, draait hij de
    kleuren digitaal weer om en laat dat resultaat afdrukken als
    print in een oplage van twee. “Zo wordt de aquarel de negatief
    van de print die meer met de zichtbare werkelijkheid
    overeenkomt. Aan de andere kant blijft de aquarel het echte
    werk, daar zit ten slotte het handwerk in. Die paradox
    interesseert me.”

    Waar snelheid geboden is bij het vangen van het licht is de rest
    van zijn maakproces monnikenwerk. Als de lijnen eenmaal staan,
    duurt het voltooien van het werk ook nog gerust zo’n twee
    maanden.”

    Na twaalf jaar het geduld hiervoor te hebben opgebracht, zoekt
    Baas momenteel naar manieren om het ingewikkelde proces wat te
    versnellen. “Ik schilder nu direct het zonlicht op het moment
    dat het binnen mijn camera lucida verschijnt. In positief en
    zonder de tussenfase van de sheets. Ik gebruik daarvoor nu
    olieverf op waterbasis.” Daar stelt hij zich dan wel weer
    gelijk een nieuwe uitdaging tegenover. “Het licht verschuift, ik
    nu ook.” Van tevoren bepaalt hij daarvoor zijn begin- en
    eindpunt. Een lat op de vloer markeert de diagonale
    schuifrichting van zijn tekentafel. Markeerpunten daarop geven
    zijn ‘tussenstops’ aan.

    Het patroon lijkt willekeurig gekozen, maar dat is het niet,
    vertelt hij. “De vraag waarom abstracte kunstenaars doen wat ze
    doen heeft me altijd gefascineerd. Waarom is een rood vlak op
    een werk van Mondriaan groter dan het blauwe? Wat maakt het
    onderscheid tussen een huisschilder die een deur wit verft en
    bijvoorbeeld een kunstenaar als Robert Ryman die alleen met wit
    schildert? Intuïtie alleen is niet genoeg, er moet ook een
    noodzaak zijn. En als het goed is lees je dat van de werken af.”

    Die perfectie bereiken binnen de structuur die hij zichzelf
    oplegt, is zijn doel. Voor het bepalen wanneer genoeg zonnige
    momenten ‘opeengestapeld’ zijn, heeft hij ook een graadmeter:
    “een werk is af zodra het me verrast of verbaast. Ook daarom een
    voorop gezet plan; anders verrast een werk altijd. Maar ook al
    is het proces gepland, de uitkomst is dat niet. Op den duur komt
    er een moment dat je denkt, wow, ik wist niet dat ik dit kon
    maken. Dan weet je: zo is het goed.”

.                                      .

Artikelen Leeuwarder Courant:

Internet: