Walter Baas / beeldend kunstenaar



1/2

Next project: → Linken

Previous project: ← Linken

Werkwijze

Toelichting:

.                                      .

    Ik ben geïntrigeerd door tijd, het verloop van tijd en de
    mentale beleving ervan. Kan een afbeelding zo worden opgeladen
    dat je er een tijdspanne in af kunt lezen? Hoe bepalend is het
    (willekeurige) moment?

    Met behulp van een camera-lucida* schilder ik het verstrijken
    van het zonlicht dat door de ramen van mijn atelier binnenvalt.
    Dit contrasterende licht glijdt over muur, vloer en eventueel
    geplaatste objecten. Het wordt door mij geregistreerd en later**
    geschilderd met aquarelverf. Door de transparantie van deze
    verf is het mogelijk alle waargenomen verschuivingen ten tijde
    van die registratie te laten zien.

    De ramen werken als een soort grid. Door het zonlicht dat
    er doorheen schijnt laat het in de driedimensionale ruimte (het
    atelier) een continu verschuivend en vervormende 'afdruk'
    achter. Omdat ik systematisch iedere 'afdruk' van de achttien
    ramen teken of schilder (van onder naar boven en van linksonder
    naar rechtsboven) en er in die handeling tijd verstrijkt
    (waarvan de hoeveelheid wordt genoteerd) ontstaan er
    verspringingen. Met andere woorden: dat wat ik miste is
    medebepalend voor het uiteindelijke beeld.

    Bij een aquarel wordt normaliter het licht uitgespaard. Daarom
    schilder ik de kleuren andersom. Het werk wordt na voltooiing
    gescand, de kleuren digitaal omgekeerd en op 'actual size' in
    de minimaalst mogelijke oplage, nl. twee, geprint. De drie
    uiteindelijke resultaten wedijveren om hun uniciteit. Enerzijds
    de aquarel als origineel maar in het negatief en anderzijds een
    meer herkenbaar beeld, in positief, als reproductie.




    * De camera-lucida is een vierzijdig 'prisma' (uitgevonden door
    William Wollaston en in 1806/07 gepatenteerd) waarmee je,
    kijkend door het stukje glas, datgene dat voor je is virtueel
    'geprojecteerd' ziet op het eronder liggende papier. Het biedt
    de mogelijkheid om, bij wijze van spreken, je oog vast te
    leggen op een bepaald punt in de ruimte. De camera-lucida die
    ik gebruik is een verbeterde versie van het oorspronkelijke
    ontwerp.

    ** De XVIII-serie, Proloog, I, II, Prequel en III zijn direct
    geaquarelleerd en zonder deze tussenstap tot stand gekomen.

.                                      .